“Piia on toiminnan nainen, jolla on kyky kohdata ja kuunnella. Hän on ratkaisujen etsijä ja toimeenpanija. Hänellä on laaja kokemus ja ystäväpiiri eri yhteiskuntaluokista. Piia romuttaa rohkeasti vanhoja toimimattomia järjestelmiä ja luo uutta. Hän on rohkaiseva rinnallakulkija, jolla on suuri sydän.” Lue, mitä muut sanovat Piiasta (linkki).

Tavoittelen kansanedustajan paikkaa seuraavista syistä: 

1) Suomen talous on saatava kuriin.  Olemme viime aikoina kuulleet jopa talousasiantuntijoiden suulla väitteitä, että velkaantumisella ei ole väliä. Tällainen ajattelutapa tuntuu ohjanneen myös hallituksen taloudenpitoa. Valtion velka on lähes 140 miljardia euroa. Jokaisen suomalaisen osuus velkataakasta on noin 25 000 euroa. Nousseet korkokulut syövät pohjaa suomalaiselta hyvinvointiyhteiskunnalta. Emme voi jatkuvasti elää yli varojemme ja jättää jättivelat tulevien sukupolvien maksettavaksi.

– Työllisyysastetta on nostettava. Kannustinloukut täytyy poistaa ja työn vastaanottamisesta tehdä kannattavaa.
– Kansalaisten ostovoimaa on parannettava pieni- ja keskituloisten tuloveroa alentamalla ja pienimpiä eläkkeitä korottamalla
– Yrittämisen edellytyksiä tulee parantaa helpottamalla ensimmäisen työntekijän palkkaamista, uudistamalla eläketurvaa ja helpottamalla paikallista sopimista.
– Meidän tulee voida huolehtia oman maamme taloudesta, eikä jakaa rahaa miljardikaupalla muihin EU-maihin.
– Meidän tulee oppia tekemään asioita uudella tavalla. Se miten hyvinvointialueet onnistuvat tässä, määrittää tulevia rahoitustarpeita.
– Kaikkia tukia ei tarvitse ulottaa kaikille, vaan niitä tarvitseville.

2) Omavaraisuus ruoan- ja energiantuotannossa on turvattava. Kotimaisen ruoantuotannon tulee olla kannattavaa. Tuottajien täytyy saada reilu korvaus tekemästään työstä. Energiaratkaisuissa täytyy varmistaa monipuolisuus. Tarvitaan uusiutuvaa energiaa ja ydinvoimaa. Omavaraisuus ruoantuotannossa ja energiassa ovat Suomen turvallisuuden kannalta keskeisiä tekijöitä.

3) Koulutuksen perusasiat on saatava kuntoon.

– Suomalainen peruskoulu on kriisissä. Opettajille tulee luoda mahdollisuudet tehdä työnsä kunnolla. Kouluihin on saatava työrauha. Inkluusion varjopuolia tulee voida tarkastella kriittisesti. Kännyköiden käyttö koulupäivän aikana tulee voida kieltää. Avointen luokkatilojen sijaan tarvitaan rauhallisia oppimisympäristöjä. Opetussuunnitelmia ei tarvitse jatkuvasti uudistaa, vaan opettajien tulee voida keskittyä perusasioihin.

Ammatillinen opetus on nostettava kunniaan. Tarvitsemme Suomeen tekeviä käsiä työelämän tarpeisiin. Nuorille tulee tarjota mahdollisuuksia laadukkaaseen lähiopetukseen yhteistyössä työelämän kanssa.

Varhaiskasvatuksen työntekijäpulaan on löydyttävä ratkaisuja. Varhaiskasvatusopettajien tulee voida keskittyä työhönsä ja heille on löydyttävä riittävästi aikaa työn suunnitteluun. Mitoituksiin on saatava järkeä ja joustoa. Hoiva-avustajia tulee voida palkata lisää helpottamaan rutiinitöiden vaatimaa työkuormaa. Työntekijöiden mahdollisuuksia täydennyskoulutukseen on helpotettava.

4) Perheitä yhteiskunnan perusyksikkönä tulee tukea ja arvostaa

– Perheille täytyy voida tarjota tukea varhain ja matalalla kynnyksellä. Pienten lasten vanhempien jaksamista ja parisuhteen kestävyyttä tulee tukea. Erityislasten tukitoimiin täytyy panostaa.
– Syntyvyys Suomessa on historiallisen alhaalla. Erilaiset toimet syntyvyyden nostamiseksi ovat tarpeen. Työttömyys ja taloudelliset huolet ovat tutkitusti esteitä perheen perustamiselle. Työllistymisen esteitä on poistettava ja lapsiperheköyhyyttä torjuttava. Opiskeluaikaista perheen perustamista tulee tukea.
– Vanhemmilla on päävastuu lasten kasvatuksesta ja sitä täytyy arvostaa. Kotihoidontuen ja kotihoidontuen kuntalisän on edelleen oltava mahdollisia. Perheiden täytyy saada itse päättää, kuka lapsia hoitaa. 
Omaishoitajien palkkiot on tehtävä verovapaiksi ja omaishoitajien jaksamista tuettava pidemmillä vapailla.

5) Arvokysymyksissä tarvitaan rohkeutta uida vastavirtaan

Eutanasiaa ei tule laillistaa. Sen sijaan täytyy luoda lainsäädäntö, joka takaa kaikille suomalaisille laadukkaan saattohoidon. (Iltasanomien tekemän vaalikonevastausvertailun mukaan Kristillisdemokraatit on ainoa puolue, joka ei kannata eutanasiaa.)

Lakia sukupuolen vahvistamisesta ei tule ulottaa lapsiin. Lapsille on annettava kasvurauha. Nuoruusiälle on ominaista, että nuori kokeilee erilaisia identiteettejä ja on suggestioaltis. Lainsäätäjien on oltava vastuullisia ja huolehtia siitä, että lasten ja nuorten itsemääräämisoikeutta ei uloteta asioihin, joihin he eivät ole vielä kypsiä.

– Käsitteet biologinen sukupuoli ja sukupuolen ilmaisu on erotettava toisistaan. Sukupuolten moninaisuuskeskustelu on saanut liian ison mittakaavan. Seksuaalivähemmistöille on taattava samat ihmisoikeudet kuin muillekin, mutta koko yhteiskunnan rakenteita ei tule muuttaa heidän vaatimuksestaan.

– Aborttilakia muutettiin vuoden 2022 lopulla siten, että raskaudenkeskeytykselle ei tarvitse enää esittää perustetta, eikä siihen tarvita kahden lääkärin lausuntoa. Uusi lakimuutos heikentää raskaudenkeskeytystä harkitsevien naisten mahdollisuutta saada tukea ja tietoa. Tutkimusten mukaan harkittu, tietoon pohjautuva päätös vähentää abortin jälkeisiä ahdistus- ja mielenterveysoireita. Tukea kriisiraskaustilanteessa ja elämänmyönteisiä vaihtoehtoja, kuten adoptiota tulee vahvistaa.

– Kehitys, jossa kristillistä kulttuuriperintöä pyritään murentamaan täytyy pysäyttää. Suvivirret ja joulukirkot kuuluvat suomalaiseen kulttuuriin. Kun tunnemme omat juuremme, luo se meille turvaa ja kokemusta sukupolvien yli ulottuvasta perinnöstä. Näin voimme suhtautua myös ympäröivään maailmaan ymmärtäväisesti ja avoimin mielin.

 

Televisiossa

Netissä

Eduskuntavaalien paneelitilaisuus Lempäälässä 15.3.2023. Panelistit vaalipaneelissa: Tuukka Liuha (kesk.), Jocka Träsbäck (kok.), Piia Nurmela (kd.), Janne Rauma (liik.), Veijo Niemi (ps.), Tuula Petäjäkoski-Hult (sd.), Satu Kosola (vas.) ja Tiina Wesslin (vihr.). Juontajina Pirkan opiston rehtori Matti Korolainen sekä LVS:n päätoimittaja Seppo Kummala. Yhteistyössä Lempäälän-Vesilahden Sanomat & Pirkan opisto.

Radiossa

Radio Sunin haastattelussa kerron meille Kristillisdemokraateille tärkeistä teemoista eduskuntavaaleissa. Aiheina haastattelussa mm. nuorten mielenterveysongelmat, työllisyys, talous, Pirkanmaan edunvalvonta ja EU-politiikka. Käypä kuuntelemassa.

Kuuntele Piia Nurmelan haastattelu Radio Sun:sta tästä (20.3.2023)