”Piia on toiminnan nainen, jolla on kyky kohdata ja kuunnella. Hän on ratkaisujen etsijä ja toimeenpanija. Hänellä on laaja kokemus ja ystäväpiiri eri yhteiskuntaluokista. Piia romuttaa rohkeasti vanhoja toimimattomia järjestelmiä ja luo uutta. Hän on rohkaiseva rinnallakulkija, jolla on suuri sydän.” Lue, mitä muut sanovat Piiasta (linkki).

 
LAPSIMYÖNTEINEN LEMPÄÄLÄ
Haluan kuntapäättäjänä olla rakentamassa Lempäälää, josta perheiden on helppo löytää itselleen sopiva koti, jossa lasten on hyvä kasvaa ja kehittyä ja jossa koko perhe voi elää täyttä elämää.  
 
Lapsimyönteinen Lempäälä 
 
 1. huolehtii, että kunnassa on tarjolla riittävästi monimuotoisia ja laadukkaita asuinalueita, joissa on mahdollisuus valita omakoti- ja rivitaloasumisen, kaupunkipientalojen ja kerrostalojen välillä. Myös puusta rakennetut kerrostalot kuuluvat Lempäälään (linkki).
 2. rakentaa riittävästi viheralueita ja leikkipuistoja lähelle jokaista perhettä.
 3. ottaa sisäilmaongelmat vakavasti ja varmistaa, että kukaan lapsi ei joudu leikkimään tai opiskelemaan terveydelle vaarallisissa tiloissa.
 4. pitää huolen, että ryhmäkoot ovat tarpeeksi pienet päiväkodeissa ja kouluissa ja henkilökunta voi niin hyvin, että aikuisten vaihtuvuus on pientä. Panostaa myös perhepäivähoitoon.
 5. järjestää riittävästi erityisopettajia, nepsy-valmentajia ja muita ammattilaisia erityistä tukea tarvitsevien lasten tueksi. Huolehtii, että näiden lasten parissa työskentelevät aikuiset jaksavat työssään.
 6. järjestää pienten lasten perheille riittävästi kotiapua ja avointa kerhotoimintaa.
 7. tekee tiivistä yhteistyötä muiden lasten parissa työskentelevien tahojen, kuten seurakuntien, järjestöjen ja yritysten kanssa.
 8. on joustava työnantaja, joka edistää työn ja perheen yhteensovittamista (linkki).
 
VETOVOIMAINEN LEMPÄÄLÄ
Lempäälän sijainti voimakkaasti kasvavan ja kehittyvän Tampereen naapurikuntana junaradan ja moottoritien varressa tuo kuntaan parhaat mahdolliset kasvun edellytykset.
 
Vetovoimainen Lempäälä
 
 1. pystyy nykyistä paremmin hyödyntämään sijaintinsa moottoritien varressa.
 2. tehostaa yritystonttien tarjontaa ja myyntiä.
 3. kaavoittaa viisaasti, laadukkaasti ja monipuolisesti.
 4. laatii hankintastrategian (linkki), joka mahdollistaa myös pienten yritysten osallistumisen hankintoihin. 
 5. hyödyntää paremmin matkailupotentiaalinsa esimerkiksi kehittämällä kanavan seutua ja ottamalla runsaat vesistönsä paremmin kuntalaisten ja matkailijoiden käyttöön (linkki).
 6. vahvistaa kunnan, yritysten ja järjestöjen yhteistyötä esimerkiksi mahdollistamalla yksityisrahoitteisten liikuntatilojen rakentamisen ja yhteiskäytön (linkki). 
 7. rakentaa puusta (linkki). 
 8. ei velkaannu liikaa. 
 
IKÄIHMISTEN LEMPÄÄLÄ

Lempäälän tulee huolehtia kaikenikäisistä asukkaistaan. Se arvostaa ja kunnioittaa ikäihmisiään, mikä näkyy kunnan tekemissä päätöksissä.

Ikäihmisten Lempäälä

 1. huolehtii siitä, että jokainen voi löytää omaan elämäntilanteeseensa sopivan kodin.
 2. takaa hyvin saavutettavat palvelut.
 3. tarjoaa tukea kotiin riittävästi ja siten, että hoitajat voisivat olla mahdollisimman pysyviä. Ei pidä ketään kotona liian pitkään, vaan tarjoaa sujuvan siirron vahvemman palvelun piiriin. 
 4. arvostaa kunnassa toimivia omaishoitajia ja huolehtii heidän jaksamisestaan (linkki).
 5. ottaa ikäihmisten perhehoidon osaksi palveluvalikoimaansa (linkki).
 6. kilpailuttaa palvelut laatu edellä.