Vanhusasiainvaltuutetusta ikäihmisten puolestapuhuja

Suomen väestö ikääntyy kovaa vauhtia. Ihmisten eliniän ennuste on yhä korkeampi ja ikäihmiset ovat toimintakykyisiä entistä pidempään. Toisaalta muistisairaiden vanhusten määrä vastaavasti kasvaa.

Tulevaisuuden suuria haasteita on löytää tasapaino alhaisen syntyvyyden ja kasvavan ikääntyvän väestön kesken. Yhä pienempi joukko työssäkäyviä kustantaa yhä useamman eläkeikään ehtineen palvelut. Tämän epätasapainoisen huoltosuhteen aikaansaamat säästöpaineet heikentävät entisestään ikäihmisten asemaa.

Säästösyistä ikäihmiset pyritään hoitamaan mahdollisimman pitkään omassa kodissaan. Tämä aiheuttaa sen, että kotona hoidettavat vanhukset ovat entistä huonokuntoisempia. Kotihoidossa on suuria haasteita ja työntekijät uupuvat.
Yksinäisyys on ikäihmisten keskuudessa kasvava ongelma ja itsemurhien määrä on noussut. Myös uutiset kotoa löydetyistä, huonokuntoisista, lähes heitteillä olevista vanhuksista huolestuttavat.
Ikäihmiset tarvitsevat kipeästi oman puolestapuhujansa  -vanhusasiainvaltuutetun, joka on perehtynyt ikäihmisten asioihin ja puolustaa heidän asemaansa yhteiskunnassa.
Asiasta on laitettu vireille kansalaisaloite oikeusministeriön ylläpitämässä kansalaisaloite.fiverkkopalvelussa 1. huhtikuuta. Aloitteen puuhanaisena on KD:n 1. varapuheenjohtaja, lääketieteen tohtori Tiina Tuomela. Aloitteen mukaan valtuutetun tehtävänä olisi valvoa, ottaa kantaa ja raportoida ikääntyviä kohtaavista epäkohdista ja tarttua niiden korjaamiseen.

Ihmisarvoinen elämä kuuluu kaikille. Suomeen on aikaisemmin perustettu mm. tasa-arvo- ja lapsiasiainvaltuutettujen virat. Nyt on ikäihmisten vuoro. Aloitteen voi käydä allekirjoittamassa osoitteessa www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/3086. Sivulta löytyy myös paperille tulostettava kaavake niille, joilla ei ole verkkopankkitunnuksia.

Kirjoitus julkaistiin Namikalainen -lehdessä huhtikuussa 2018.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *