Yksinhuoltajat ovat työelämän väliinputoajia

Suomessa vallitsee tietyillä aloilla, kuten hoiva-alalla työvoimapula. Vastaavasti meillä on joukko ihmisiä, jotka eivät työllisty. 1990-luvun alun laman jälkeen ennätysalhainen työllisyysaste on noussut asteittain, mutta yksinhuoltajien työllistymisessä on tapahtunut päinvastainen kehitys. Yksinhuoltajien työttömyys on lähes kaksinkertainen muihin verrattuna.

Yksinhuoltajat törmäävät moniin tämän päivän työelämän ilmiöihin. Kauppojen aukioloaikojen vapautuminen vuonna 2016 on vaikuttanut siihen, että työtä tehdään yhä enemmän epätyypillisiin työaikoihin. Monet yksinhuoltajat työskentelevät hoiva-alalla, jossa tehdään lähes poikkeuksetta vuorotyötä.

Kun yhteiskunnan oletetaan toimivan yhä enemmän 24/7, joutuvat yksinhuoltajat käytännön haasteiden eteen. Lastenhoidon järjestäminen pienille koululaisille ilta- tai yövuoron ajaksi on vaikeaa. Joskus tarjottua työtä on mahdoton ottaa vastaan.

Monet yksihuoltajat joutuvat lapsiperhearjen keskellä miettimään alan vaihtoa. Tämä on kohtuutonta jo siitäkin näkökulmasta, että suomalainen yhteiskunta tarvitsee yhä enemmän veronmaksajia. Vuodet opintojen parissa lisäävät koulutusmenoja ja vähentävät verotuottoja.

Työnantajien tulisi ottaa yksinhuoltajien arjen haasteet nykyistä paremmin huomioon. Työvoimapulasta kärsivillä aloilla, kuten hoiva-alalla hyvistä työntekijöistä olisi pidettävä kiinni. Pelkän päivävuoron teettäminen yksinhuoltajalla edellyttää avarakatseisuutta ja ymmärrystä työtovereilta.

Kunnissa tulisi pystyä tarjoamaan pienille koululaisille paikka vuoropäiväkodista vanhemman ilta- tai yövuoron ajaksi. Kotiin tarjottavan avun määrää olisi lisättävä. Kolmiperhemalli, jossa työntekijä tulee kotiin hoitamaan kolmen perheen lapsia kerralla, olisi otettava selvityksen alle.

Yksihuoltajien työttömyysturvan karenssiaika olisi poistettava tilanteissa, jossa tarjottua työtä on mahdoton ottaa vastaan. Yksinhuoltajat tulee huomioida myös sosiaaliturva- ja perhevapaauudistusta valmisteltaessa.

Lapsiystävälliset työpaikat ovat vetovoimatekijä hyviä työntekijöitä etsittäessä ja lapsiystävällinen yhteiskunta on elinehto Suomen tulevaisuuden kannalta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *