Perheystävällinen työpaikka lisää työntekijöiden työhyvinvointia ja on rekrytointivaltti

Perheystävällisessä työpaikassa työntekijöiden työhyvinvointi lisääntyy, sairauspoissaolot vähenevät ja työntekijät jaksavat työssään pidempään. Perheystävällisyys on myös merkittävä rekrytointivaltti.

Työn ja perheen yhteensovittaminen voi olla haasteellista erityisesti silloin kun omat lapset ovat pieniä, vanhempi on yksinhuoltaja, perheessä on vammaisia lapsia tai ikääntyneet vanhemmat tarvitsevat enemmän huolenpitoa.

Perheystävällisessä työpaikassa nämä perhetilanteet huomioidaan ja työntekijälle tarjotaan mahdollisuus erilaisiin joustoihin.

Mahdollisuus etätyöhön on lisännyt työnteon joustavuutta huomattavasti. Tämä käytäntö pitää säilyttää myös tulevaisuudessa. Mahdollisuus osa-aikatyöhön perhetilanteen niin vaatiessa on huomattava vastaantulo työnantajalta. Tätä pitäisi nykyistä rohkeammin pystyä hyödyntämään. Hyvin hoidettuna sillä on myös työllistävä vaikutus. Lisäksi joustot työpäivän pituudessa ja työn tekemisen ajoissa lisäävät arjen sujuvuutta.

Tutkimuksista selviää, että kuntasektorilla joustoihin on huomattavasti vähäisempi mahdollisuus kuin muilla aloilla. Ks. https://www.tilastokeskus.fi/tietotrendit/artikkelit/2019/kumpi-joustaa-tyo-vai-perhe/

On toki selvää, että esimerkiksi opettajien kohdalla joustoja työn tekemisen ajoissa ei käytännön syistä voida niin helposti toteuttaa. Silti toivoisin, että myös kuntasektorilla työn ja perheen yhteensovittamiseen kiinnitettäisiin enemmän huomiota.  

Jätin kunnanvaltuuston kokouksessa 23.2. aiheesta valtuustoaloitteen. Toivon, että aloite etenee ja voisimme luoda Lempäälän kuntaan perheystävällisiä käytäntöjä ja saada kunnalle Väestöliiton myöntämän Perheystävällinen työpaikka-tunnuksen.

Ohessa aloiteteksti kokonaisuudessaan:

Lempäälän kunnasta perheystävällinen työpaikka

Perhe-elämän ja työn sujuva yhdistäminen parantaa hyvinvointia sekä kotona että työssä. Yhteensovittaminen on tärkeää erityisesti silloin, kun kyse on pienten lasten vanhemmasta, yksinhuoltajaperheestä tai työntekijästä, jonka ikääntyneet, sairaat tai vammaiset perheenjäsenet tarvitsevat apua.

Onnistunut työn ja perheen yhteensovittaminen vähentää stressiä ja muuta psykososiaalista kuormitusta, sitouttaa työntekijöitä, vähentää vaihtuvuutta ja sairauspoissaoloja ja auttaa jaksamaan työssä pidempään. Perheystävällisen organisaation tuottavuus ja työnantajakuva paranevat ja sen on helpompi rekrytoida työntekijöitä. 

Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka – ohjelman tavoitteena on edistää työn ja muun elämän yhteensovittamisen käytänteitä työpaikalla. Tärkeää on huomioida, että työn luonne asettaa reunaehdot joustoille, eikä perheystävällisyys tarkoita kaikkia mahdollisia joustoja kaikille.

Perheystävällisellä työpaikalla

  • Otetaan huomioon erilaiset elämäntilanteet osana työntekoa ja työpaikan käytäntöjä
  • Laaditaan ja päivitetään perheystävällisyyttä tukevia, yhteisiä pelisääntöjä ja ohjeistuksia
  • Mahdollistetaan käytäntöjen lisäksi myös tilannekohtaista joustavuutta
  • Tuetaan esimiehiä työn ja muun elämän yhteensovittamisen haasteissa ja mahdollisuuksissa
  • Kuunnellaan työntekijöiden ajatuksia ja ideoita ja luodaan yhdessä toimiva ja viihtyisä työympäristö

Lempäälän kunnan rahallinen panostus ohjelmaan mukaan lähtemiseen on noin 10 000 euroa (alv 0) ja sen jälkeen noin 2 000 euroa/vuosi.

Me aloitteen allekirjoittaneet haluamme, että Lempäälän kunta lähtee mukaan Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka -ohjelmaan ja tavoittelee sitä kautta Perheystävällinen työpaikka – tunnusta.

Aloite on jätetty Lempäälän kunnanvaltuuston kokouksessa 23.2.2021

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *