Lempäälän strategia edistää elinvoimaa, kuntalaisten osallisuutta ja hyvinvointia

Ryhmäpuheenvuoroni Lempäälän kunnanvaltuustossa 25.5.2022

Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut, viranhaltijat ja kuntalaiset

Kuntastrategian valmistelu on ollut jälleen kerran pitkä ja työteliäs projekti. Siinä on osallistettu kuntalaisia, työntekijöitä ja luottamushenkilöitä. Strategia, joka nyt on käsissämme on aidosti yhteistyön tulos.

Kun strategiaa työstää laaja joukko, on se väistämättä jonkilainen kompromissi, monien toiveiden ja tavoitteiden kokoelma, jossa pyritään huomioimaan eri tahojen intressit. Vaarana on, että stragtegiasta tulee liian laaja ja kaikkia miellyttävä. Vaikka näin varmasti osittain on myös oman strategiamme laita, pitää ryhmämme sitä silti onnistuneena, yhteisen tahtotilan ilmaisuna, joka tarjoaa riittävän hyvän pohjan tulevaisuuden suunnittelulle ja päätöksenteolle.

Käsissämme oleva strategia on selvästi uuden, tulevaisuuden kunnan strategia, jossa painopiste siirtyy hyvinvointipalveluiden poisjäännin myötä yrittäjyyden ja elinvoiman vahvistamiseen, laadukkaisiin sivistyspalveluihin ja aktiiviseen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.

Siitä minkälaiseksi kunnan talous tulevaisuudessa muodostuu, ei meillä ole vielä tarkkaa tietoa. Verotulojen siirto kunnilta voi olla ennakoitua suurempaa, jolloin elinkeinopolitiikan rooli korostuu entisestään. Meidän tulee pystyä houkuttelemaan kuntaamme yhä suurempia yrityksiä, jotka voivat kasvattaa kuntammme työpaikkaomavaraisuutta. Tämä tavoite on kirjattu strategiaamme ja sen eteen meidän tulee tehdä määrätietoisesti töitä. Logistiselta sijainniltaan Tampereen kaupunkiseudun parhaana kuntana meillä on tähän erinomaiset mahdollisuudet. (Strategisen maanhankinnan, aktiivisen tontinmyynnin ja viisaan edunvalvonnan kautta onnistumme varmasti.)

Me Kristillisdemokraatit pidämme tärkeänä, että meidän pitäisi pystyä paremmin hyödyntämään Lempäälää ympäröivät vesistöt. Vesistöjen tarjoamaa matkailupotentiaalia on Lempäälässä hyödynnetty vielä heikosti. Tähän haluamme strategiamme mukaisesti jatkossa panostaa. Hääkiven kehittämisessä olemme jo lähteneet liikkeelle, kun uusi yrittäjä on aloittanut tänään ravintolapalveluiden tarjoamisen alueella.  Vastaavaa kehitystä toivomme kanavanrannan, Myllyrannan ja Herralankosken alueille. Vetovoimaisen satama-alueenkin Lempäälä tarvitsee. Lempäälän keskustan sijaitseminen saaressa on asia, joka erottaa meidät muista Tampereen ympäristökunnista. Saareen tarvitaan myös siltoja, jotta saamme rakennettua toimivia kävely- ja pyöräilyreittejä. Toivottavasti haluamme seuraavassa strategiassamme korostaa näitä asioita vahvemmin.

Lempäälän elinvoimaa sekä veto- ja pitovoimaa vahvistavat myös monipuoliset asuinalueet. Tästä kävimme strategiatyön yhteydessä paljon keskustelua. Lempäälän vahvuus ovat elinvoimaiset kylät, joista meidän on pidettävä kiinni. Uusia omakotitontteja pitää olla riittävästi tarjolla. Viihtyisä, elävä kuntakeskus ja sieltä saatavat palvelut vahvistavat elinvoimaa ja kuntalaisten kohtaamista. Ideaparkin ympäristön kehitys uimahalleineen, hotelleineen ja asuinalueineen tuovat uusia mahdollisuuksia ja myös rahavirtoja Lempäälään. Kaavoituksessa on pystyttävä rakentamaan toimivia, isompia kokonaisuuksia postimerkkikaavojen sijaan. Tässä olemme hyvässä vauhdissa esim. Hauralan ja Sääksjärven kaavojen kohdalla.

Laatimassamme strategiassa osallisuuden teema on vahvasti esillä. Haluamme osallistaa kuntalaisia, ottaa heiltä vastaan kehittämisideoita ja viedä niitä eteenpäin. Tämä edellyttää uudenlaista toimintatapaa läpileikkaavasti kaikissa kunnan toiminnoissa. Jotta saamme kunnassa olevan osaamisen hyödynnettyä jatkossa paremmin, täytyy meidän rakentaa mallit ja reitit, miten tämä toteutetaan. Aktiivisuus ja ideat eivät saa törmätä byrokratiaan tai penseään suhtautumistapaan.

Energiaomavaraisuuden merkitys korostuu nykyisessä maailmanajassaa entisestään ja Lemenen kaltaiset innovatiiviset ratkaisut ansaitsevat kiitokset. Meidän päättäjinä ja puolueidemme vaikuttajina tulee tehdä oma tärkeä roolimme kunnan edunvalvojina Lemenelle tärkeän sähkömarkkinalain läpimenossa.
Kristillisdemokraattinen valtuustoryhmä pitää tärkeänä, että rakentamisessa panostamme kestäviin materiaaleihin ja rakennusten pitkäikäisyyteen. Pidämme tärkeänä, että löydämme myös uusia kestäviä energiaratkaisuja. Voisimmeko esimerkiksi kaavoittaa alueita, joissa edellytyksenä on jokaiseen taloon sijoitettavat aurinkopaneelit.

Olemme strategiassamme linjanneet, että velkaantumisemme on kestävää ja hallittua. Kaiken päätöksenteon tulee perustua tietoon. Kun päätämme kouluinvestoinneista, tulee sen perustua ennakoituun väestönkehitykseen ja ajantasaiseen palveluverkkoselvitykseen. Liikuntapaikoista päätettäessä tarvitsemme tietoa käyttäjämääristä, nykyisistä palveluista ja tulevaisuuden tarpeista. Kun päätämme investoinneista, emme päätä vain yksittäisistä hankkeista, vaan hankkeista, jotka ovat osa isompaa kokonaisuutta ja joiden vaikutuksista tähän laajempaan kokonaisuuteen olemme selvillä.

Kristillisdemokraattinen valtuustoryhmä pitää tärkeänä, että panostamme lapsiin ja nuoriin. Olemme iloisia siitä, että Lempäälässä on pitkään tehty hienoa työtä lapsiperheiden eteen. Sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta Lempäälässä kehitetyt innovaatiot, kuten yhden luukun periaattella tapahtuva lapsiperheiden asiakasohjaus siirtyvät hyvinvointialueen hyödynnettäväksi. Paljon jää silti kuntaan. Olemme tyytytväisiä, että strategiassamme näkyy tavoite pieniin ryhmäkokoihin, erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden riittävään tukeen ja lasten ja nuorten hyviin harrastusmahdollisuuksiin.

Puhumme strategiassamme Suomen suurimmasta kyläyhteisöstä. Se pitää sisällään yhteisöllisyyttä ja aktiivisuutta – tunnetta, että kaikki pidetään mukana. Kyläyhteisössä kasvaa juurevia ihmisiä – jotka tietävät mihin kuluvat ja haluavat antaa omaan yhteisöönsä aikaansa ja voimavarojaan. Se ei ole läpikulkupaikka tai paikka, jossa vain käydään asumassa tai töissä. Siellä eletään omannäköistä elämää – yhdessä.

Lempäälän kristillisdemokraattinen valtuustoryhmä kiittää kaikkia strategian valmisteluun osallistuneita ja on valmis tekemään töitä yhteisten tavoitteiden
saavuttamiseksi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *