Poliittinen vaikuttaja ja innostava johtaja, joka tuo ihmisiä yhteen ja laittaa asioita liikkelle. Sijaisäiti, jonka sydämellä ovat eritysesti lapset ja perheet.

Olen koulutukseltani filosofian maisteri. Opiskelin Tampereen yliopistossa germaanista filologiaa, kansainvälistä politiikkaa ja tiedotusoppia. Tampereen NNKY:n toiminnanjohtajana olen tehnyt työtä tyttöjen ja naisten hyvinvoinnin eteen vuodesta 2002. Sitä ennen olen työskennellyt mm. kansainvälisistä asioista vastaavana maakunta-asiamiehenä Pirkanmaan liitossa, projektitehtävissä TAMK:ssa ja Finpro:ssa ja markkinointipäällikkönä hydrauliikka-alan yrityksessä. Vuoden 2020 alusta minusta on tullut päätoiminen sijaisäiti. Ansioluettelo

Luonteeltani olen energinen moniosaaja, joka innostuu haasteista ja uuden oppimisesta. Ongelmatilanteita kohdatessani lähden aktiivisesti etsimään niihin ratkaisuja. Minun on helppo hahmottaa laajoja kokonaisuuksia ja löytää niistä olennainen. Innostun verkostoitumisesta ja kontaktien luomisesta. Suhtaudun ennakkoluulottomasti monenlaisiin ihmisiin. Haluan olla tekemässä yhteistyötä yli puoluerajojen. Suosittelemme Piiaa

Vanhan rintamamiestalon asukkaana minusta on kuoriutunut esiin intohimoinen puutarhanharrastaja.

Tampereen NNKY:n toiminannanjohtajana olen tehnyt työtä tyttöjen ja naisten parissa vuodesta 2002. Olemme luoneet Suomeen uudenlaisen työmuodon, Itu-työn, jonka kautta olemme voineet tukea yksihuoltajaäitejä, kriisiraskaustilanteessa olevia ja abortin läpikäyneitä naisia. Olemme tarjonneet perheisiin lastenhoitoapua Äidikepalvelun kautta. Olemme järjestäneet maahanmuuttajille matalan kynnyksen suomen kielen opetusta sekä maahanmuuttajanaisille erilaisia vertaistukiryhmiä.  Lisäksi olemme tuoneet Suomeen uudenlaiset liikkumisen muodot, gospel-jumpan ja gospel-lattarit. Olemme aktiivisesti asettuneet median luomaa naiskuvaa vastaan ja olemme painottaneet naisten kokonaisvaltaista kauneutta, johon kuuluu henki, sielu ja ruumis. Olemme rohkaisseet naisia ottamaan oman paikkansa johtajina ja vaikuttajina.

Vuoden 2020 alusta olen ollut kokoaikainen sijaisäiti. Mieheni Harrin kanssa saamme tarjota kodin muualta meille muuttaneille lapsille. Tässä vastuullisessa tehtävässä teen yhteistyötä lasten sosiaalityöntekijöiden, biologisten perheiden ja lasten erilaisten verkostojen kanssa. 

Lempäälän kunnanvaltuutettuna ja kunnanhallituksen jäsenenä olen omaksunut aktiivisen kuntavaikuttajan roolin. En ole vain puhunut, vaan myös toiminut puhtaan sisäilman ja puurakentamisen, lasten ja nuorten palveluiden, erityisesti lastensuojelun ja perheneuvolan riittävien resurssien, ikäihmisten monipuolisten asumis- ja hoivapalveluiden, viihtyisän elinympäristön sekä matkailun kehittämisen puolesta. Olen ollut aloitteellinen siinä, että Lempäälään saataisiin ensimmäinen puukoulu; Uusi yläkoulu puusta?. Olen puhunut ja kirjoittanut paljon Lempäälän kanavanseudun paremmasta hyödyntämisestä. Olen tehnyt seuraavia valtuustoaloitteita: Lempäälän kunnan julkisiin hankintoihin yhteiset linjaukset, Kuntalaisten roolin vahvistaminen alueiden suunnittelussa ja kaavoituksessa. Puukerrostaloja Lempäälään, Moision kouluun uudet sisäliikuntatilat. Asiat, joihin olen vaikuttanut 1. valtuustovuoteni aikana

KD puoluehallituksen jäsenenä ja Pirkanmaan piirin ja Lempäälän-Vesilahden paikallisosaston puheenjohtajana haluan olla lisäämässä ihmisten tietoisuutta KD:n harjoittamasta politiikasta. Toivon, että KD voisi näyttäytyä suomalaisille puolueena, joka tekee raikkaita, uusia avauksia ja tarjoaa todellisia ratkaisuja suomalaisten arkeen. KD on on toiminut suunnannäyttäjänä mm. sosiaaliturvauudistuksessa, jossa sen ehdottamaa yleistuen mallia on otettu myös muiden puolueiden ohjelmiin.

Olemme rakentaneet autotalliimme viihtyisän kokoontumistilan, jossa järjestän KD:n Talli-iltoja ja erilaisia teemailtoja.

Ollaan yhteydessä

piia.nurmela@kd.fi, 050 5962 463