Piia Nurmela
Olen poliittinen vaikuttaja ja innostava johtaja, joka tuo ihmisiä yhteen ja laittaa asioita liikkelle. Sijaisäiti, jonka sydämellä ovat eritysesti lapset ja perheet.

Olen koulutukseltani filosofian maisteri. Opiskelin Tampereen yliopistossa germaanista filologiaa, kansainvälistä politiikkaa ja tiedotusoppia. Tampereen NNKY:n toiminnanjohtajana olen tehnyt työtä tyttöjen ja naisten hyvinvoinnin eteen vuodesta 2002. Sitä ennen olen työskennellyt mm. kansainvälisistä asioista vastaavana maakunta-asiamiehenä Pirkanmaan liitossa, projektitehtävissä TAMK:ssa ja Finpro:ssa ja markkinointipäällikkönä hydrauliikka-alan yrityksessä. Vuoden 2020 alusta minusta on tullut päätoiminen sijaisäiti. Ansioluettelo

Luonteeltani olen energinen moniosaaja, joka innostuu haasteista ja uuden oppimisesta. Ongelmatilanteita kohdatessani lähden aktiivisesti etsimään niihin ratkaisuja. Minun on helppo hahmottaa laajoja kokonaisuuksia ja löytää niistä olennainen. Innostun verkostoitumisesta ja kontaktien luomisesta. Suhtaudun ennakkoluulottomasti monenlaisiin ihmisiin. Haluan olla tekemässä yhteistyötä yli puoluerajojen. Suosittelemme Piiaa

Piia Nurmela omassa puutarhassa
Vanhan rintamamiestalon asukkaana minusta on kuoriutunut esiin intohimoinen puutarhanharrastaja.

Tampereen NNKY:n toiminannanjohtajana olen tehnyt työtä tyttöjen ja naisten parissa vuodesta 2002. Olemme luoneet Suomeen uudenlaisen työmuodon, Itu-työn, jonka kautta olemme voineet tukea yksihuoltajaäitejä, kriisiraskaustilanteessa olevia ja abortin läpikäyneitä naisia. Olemme tarjonneet perheisiin lastenhoitoapua Äidikepalvelun kautta. Olemme järjestäneet maahanmuuttajille matalan kynnyksen suomen kielen opetusta sekä maahanmuuttajanaisille erilaisia vertaistukiryhmiä.

Lisäksi olemme tuoneet Suomeen uudenlaiset liikkumisen muodot, gospel-jumpan ja gospel-lattarit. Olemme aktiivisesti asettuneet median luomaa naiskuvaa vastaan ja olemme painottaneet naisten kokonaisvaltaista kauneutta, johon kuuluu henki, sielu ja ruumis. Olemme rohkaisseet naisia ottamaan oman paikkansa johtajina ja vaikuttajina.

Vuoden 2020 alusta olen ollut kokoaikainen sijaisäiti. Mieheni Harrin kanssa saamme tarjota kodin muualta meille muuttaneille lapsille. Tässä vastuullisessa tehtävässä teen yhteistyötä lasten sosiaalityöntekijöiden, biologisten perheiden ja lasten erilaisten verkostojen kanssa.

Lempäälän kunnanvaltuutettuna ja kunnanhallituksen jäsenenä olen omaksunut aktiivisen kuntavaikuttajan roolin. En ole vain puhunut, vaan myös toiminut puhtaan sisäilman ja puurakentamisen, lasten ja nuorten palveluiden, erityisesti lastensuojelun ja perheneuvolan riittävien resurssien, ikäihmisten monipuolisten asumis- ja hoivapalveluiden, viihtyisän elinympäristön, monipuolisen, laadukkaan ja osallistavan kaavoituksen, vesistöjen paremman hyödyntämisen sekä matkailun kehittämisen puolesta. Olen ollut aloitteellinen siinä, että Lempäälään saataisiin ensimmäinen puukoulu.

Valtuustoaloitteiden kautta olen vaikuttanut siihen, että 1) Lempäälän kanavan seudun kehittämiselle laadittaisiin kokonaissuunnitelma ja vanha, arvokas kanavanvartijan talo otettaisiin kaikkien kuntalaisten käyttöön, 2) Lempäälän kunta saisi Perheystävällinen työpaikka -tunnuksen, 3) Lempäälän kuntaan laadittaisiin yhteinen hankintastrategia, jonka kautta pienempien yritysten osallistumista hankintoihin edistettäisiin, 4) Kaavoitusta tuotaisiin lähemmaksi kuntalaisia ja osallistamista vahvistettaisiin 5) Lempäälään rakenettaisiin puukerrostaloja ja 6) Moision kouluun saataisiin uudet sisäliikuntatilat.

Ensimmäisen valtuustovuoteni jälkeen kirjoitin yhteenvedon asioista, joiden parissa olin tehnyt töitä. Niihin voit tutustua täältä:  Asiat, joihin olen vaikuttanut 1. valtuustovuoteni aikana

Kristillisdemokraattien puoluehallituksen jäsenenä ja KD Pirkanmaan piirin puheenjohtajana haluan olla lisäämässä ihmisten tietoisuutta KD:n harjoittamasta politiikasta. Toivon, että KD voisi näyttäytyä suomalaisille puolueena, joka tekee raikkaita, uusia avauksia ja tarjoaa todellisia ratkaisuja suomalaisten arkeen. KD on on toiminut suunnannäyttäjänä mm. sosiaaliturvauudistuksessa, jossa sen ehdottamaa yleistuen mallia on otettu myös muiden puolueiden ohjelmiin.

Piia Nurmela viihtyisässä kokoustilassa, joka on rakennettu autotalliin.
Olemme rakentaneet autotalliimme viihtyisän kokoontumistilan, jossa järjestän KD:n Talli-iltoja ja erilaisia teemailtoja.

Ollaan yhteydessä

piia.nurmela@kd.fi, 050 5962 463