Kuntalaisten roolia on vahvistettava alueiden suunnittelussa ja kaavoituksessa

Valtuustoaloite 4.3.2020

Kaavoitus ja alueiden suunnittelu koskettaa konkreettisesti ihmisten arkea. Silti kaavoitusprosessit
koetaan etäisinä ja hankalasti ymmärrettävinä. Jopa omaa asuinaluetta koskevat kaavahankkeet
saattavat jäädä asianosaisilta huomaamatta tai osallistumiseen havahdutaan vasta, kun
suunnittelu on jo pitkällä.

Ihmisten osallistuminen oman elinympäristönsä suunnitteluun on kirjattu useisiin lakipykäliin,
myös Suomen perustuslakiin (20§):
”Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu
kaikille. Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon.”

Lempäälässä kuntalaisten osallistamiseen on viime vuosina panostettu mm.
valiokuntatyöskentelyn ja erilaisten nettikyselyiden kautta. Myös uusi verkossa toimiva palautekanava on madaltanut ihmisten kynnystä olla kuntaan yhteydessä.

Me allekirjoittaneet haluamme, että otamme kaavoituksessa lakisääteisten ja jo olemassa olevien vaikuttamiskanavien lisäksi monipuolisemmin käyttöön osallistamisen keinoja, joilla alueiden suunnittelu tuodaan lähemmäksi ihmisiä.

Näitä ovat mm:

  • Kaavoituskatsauksesta tehdään informatiivisempi ja se lähetetään jokaiseen kotiin.
  • Alueen asukkaille, yrittäjille ja muille toimijoille järjestetään korttelikävelyitä, ideointi-iltoja tai
    muita matalan kynnyksen vaikuttamisen paikkoja aivan suunnittelun alkuvaiheessa, jolloin alueen
    ihmisten ideat ja osaaminen ovat suunnittelijoiden käytettävissä jo alkumetreillä.
  • Osallistuva budjetointi otetaan käyttöön alueiden suunnittelussa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *