Valtuustoaloite: Moision kouluun uudet sisäliikuntatilat

VALTUUSTOALOITE: MOISION KOULUUN UUDET SISÄLIIKUNTATILAT

Moision koulu on oppilasmäärältään Lempäälän suurin. Koulun oppilaaksiottoalueelle on kaavoitettu ja rakennettu uutta asutusta siinä määrin, että viimeisen 7 vuoden aikana koulun oppilasmäärä on puolitoistakertaistunut. Koulutiloja onkin jouduttu useaan otteeseen laajentamaan, eivätkä nämä ole poistaneet tarvetta myös liikuteltavien vuokratilojen käytölle. Koulun alkuperäiset laajennussuunnitelmat ovat aina sisältäneet uudet, suuremmat ja tarkoituksenmukaiset sisäliikuntatilat. Nämä tilat on kuitenkin aina poistettu lopullisista suunnitelmista.

Moision koululla ei ole omaa sisäliikuntatilaa, vaan liikuntatilojen väistötilana palvelee Tampereen tien toisella puolella oleva vanha teollisuuskiinteistö. Teollisuuskiinteistössä toimii kaksi liikuntasalia ja pukuhuonetilat. Samassa rakennuksessa on myös kaksi eskariluokkaa.

Moision koulussa on 647 oppilasta. Opetushallituksen ohjeiden mukaan tämän kokoisessa koulussa sisäliikuntatilat tulisi olla kooltaan vähintään 1200 m2. Tähän pinta-alaan lasketaan mukaan liikuntatilat, pesu- ja pukuhuonetilat ja varastot. Moision koulun sisäliikuntatilat ovat kokonaisuudessaan noin 700 m2 eli noin 40 % pienemmät kuin Opetushallituksen vähimmäissuosituksessa. Esimerkiksi Kuljun koululla tilojen koko on suosituksen mukainen ja Lempoisissa suositus ylittyy reilusti vielä 700 oppilaallakin.

Sen lisäksi, että Moision sisäliikuntatilat ovat liian pienet, on niillä myös useita muita puutteita:

Liikuntasalit ovat muodoltaan epäkäytännölliset

 • Salien neliömäinen pohjamuoto vaikeuttaa niiden monikäyttöisyyttä.
 • Palloilulajeissa kenttä on suorakaiteen muotoinen ja pituutta kentällä pitää olla useissa lajeissa enemmän kuin 18 metriä.

Kulkuyhteys koulun ja sisäliikuntatilan välillä on vaarallinen eikä täytä suosituksia

 • Tampereentien alittavan pyörätien ja Moision koulun puoleisen pyörätien risteyksen näkemäalue on yli kaksi kertaa lyhyempi kuin Liikenneviraston suunnittelusuositus.
 • Liikuntahalliin kulkevien koululaisten on ylitettävä tie, jota käyttää postin jakelukeskus, rekkaterminaali ja muita teollisuusyrityksiä. Pienet teollisuushalliin sijoitetut eskarilaiset ylittävät tien jopa neljä kertaa päivässä.

Saattoliikenne- ja pysäköintitilat ovat vaaralliset ja riittämättömät

 • Hallilla ei ole turvallista saattoliikennejärjestelyä, vaan lapsia tuodaan ja haetaan autojen ja koulukuljetusten keskellä.
 • Hallilla ei ole riittäviä pysäköintitiloja. Käytännössä eskarilaisten saattoliikenne ja iltakäyttäjien pysäköinti tapahtuu Postin ja Kuljetusliike E. Seppälän rekkaterminaalin pihoissa.

Tilat eivät ole esteettömät, eikä inva-tiloja ei ole lainkaan

Sosiaalitilat ovat alkeelliset ja varastotilat liian pienet ja epäkäytännölliset

 

Lempääläisillä liikuntaseuroilla on jatkuvasti pulaa sopivista sisäliikuntatiloista. Seurojen tarve liikuntatiloille on 30–50 % tarjontaa suurempi. Uuteen yläkouluun rakennettava liikuntasali helpottaa jonkin verran seurojen tilantarvetta, mutta ei Moision koulun oppilaita eikä alueen liikunnanharrastajia.

Me tämän valtuustoaloitteen allekirjoittaneet haluamme, että Lempäälän kunta

 1. huomioi Moision koulun liikuntahallin liian pienen koon liikuntatiloja koskevassa palveluverkkosuunnitelmassaan.
 2. ottaa Moision koulun uusien sisäliikuntatilojen tarpeen huomioon Hakkarin liikunta-alueen kehittämistyössä sekä Hakkarin ja Moision koulun välisen alueen kaavoituksessa ja maanhankinnassa.
 3. selvittää erilaisia liikuntahallikonsepteja, joissa sisäliikuntatilat tukevat myös ulkoliikuntaa sekä yritystoimintaa. Rajatussa osassa rakennusta olisi tiloja myös yritystoiminnalle, joka tukee tilojen toimintaa niin toiminnallisesti kuin rahallisesti.
 4. selvittää urheiluseurojen tarpeet tiloja suunniteltaessa.
 5. huomioi Moision koulun kasvavat tilatarpeet myös luokkatilojen osalta uudisrakennusta suunniteltaessa.
 6. selvittää erilaisia rahoitus-, omistus- ja hallintavaihtoehtoja myös yksityisen sektorin toimijoiden kanssa

Lempäälässä 7.3.2018

Piia Nurmela                     Satu Kosola

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *