Valtuustossa puhetta lastensuojelun ja perheneuvolan tilanteesta

Syksyn viimeinen kunnanvaltuuston kokous on takanapäin. Nostin siellä keskusteluun lastensuojelun ja perheneuvolan vaikean tilanteen ja haastoin meitä etsimään siihen ratkaisuja. Tässä puheeni:

“Me olemme päättäjinä tällä hetkellä aikamoisessa pattitilanteessa. Sote-uudistuksen kynnyksellä kuntien pitäisi pitää sote-menonsa kurissa, jotta tulevat valtionosuudet eivät laskisi, mutta silti kuntalaisia pitää pystyä edelleen palvelemaan ja vastaamaan niihin tarpeisiin, joita sosiaali- ja terveyssektorilla on.

Lastensuojelussa on Lempäälässä ollut pitkään haastava tilanne. Täällä hetkellä yhden sosiaalityöntekijän vastuulla on 60 lasta. Suositusten mukaan sopiva määrä olisi noin 30. Talousarvioon on lisätty yhden uuden sosiaalityöntekijän työpanos. Tämänkin jälkeen yhden sosiaalityöntekijän vastuulle jää 50 lasta eli reilusti yli suositusten. Tällä henkilöstölisäyksellä pystymme toivottavasti jatkossa täyttämään lakisääteiset velvollisuutemme, mutta työntekijöiden työtaakka on edelleen liian suuri ja oikea-akaisten palvelujen tarjoaminen niitä tarvitseville on edelleen haastavaa.

Toinen sektori, joka kaipaa huomiotamme on perheneuvolan tilanne. Akuuteimmat haasteet ovat perheneuvolan nuorisotiimin puolella. Siellä kahdella työntekijällä on vastuullaan 120-140 nuorta/vuosi. Ensimmäiset vastaanottoajat, joita tällä hetkellä pystytään tarjoamaan, ovat maaliskuussa. Jonotusaika on vaihdellut kolmesta viiteen kuukautta. Perheneuvolan asiakkaat ovat aikaisempaa moniongelmaisempia ja haastavampia. TAYS:sta ohjataan yhä useammin pitkäaikaista ja tiivistä tukea sekä hoitoa vaativia lapsia kunnan palveluiden piiriin. Korjaavan työn osuus työmäärästä on kasvanut huomattavasti. Entistä haastavammaksi tilanteen tekee se, että nuorten tiimissä ei ole lainkaan omaa psykiatria sen vuoksi, että psykiatreja on ollut todella huonosti saatavilla. Nuorisotiimissä ei ole myöskään omaa psykologia. Tiimi voi käyttää lastentiimin psykologipalveluja jonkin verran, mutta oman psykologin tarve on selkeä.

Jos perheessä on oireileva nuori, on epäinhimillistä antaa perheen odottaa palvelua kolmesta viiteen kuukautta. Tässä ajassa voi tapahtua jo paljon ja tuleva hoito voi tulla kalliimmaksi. Toiminnan uudelleen tarkastelulla voidaan varmasti saada jotakin aikaiseksi, samoin moniammatillisilla yhteistyöryhmillä, mutta aina se ei riitä. Yläkouluikäisten nuorten osuus kunnassamme tulee lisääntymään 200 oppilaalla vuoteen 2021 mennessä. Tämän vuoksi olemme tehneet päätöksen uudesta yläkoulusta, mutta olemmeko muistaneet ottaa tämän lisääntyvän nuorten määrän huomioon myös palveluissamme.

Tiedän, etteä olemme nyt haastavassa tilanteessa sote-menojen osalta, on vastuullista ottaa huomioon myös tulevien vuosien haasteet ja pitää huoli siitä, että rahapotti, jonka kunta tulee saamaan sote-uudistuksen jälkeen valtionosuuksina, on mahdollisimman suuri. Silti emme saa unohtaa työntekijöidemme työssäjaksamista ja kuntalaisten saamaa hyvää, inhimillistä ja oikea-aikaista palvelua. Miten tämä tilanne ratkaistaan?

Tilanteessa, jossa koko sote-uudistuksen toteutuminen, saati sen aikataulu ja tarkka sisältö, on vielä epävarmaa, täytyy pystyä tarjoamaan jonkilaisia ratkaisuja. Talousarviotekstiin lisätty kuntouttava luokka on erittäin kannatettava asia. Se tulee varmasti pitkällä tähtäimellä helpottamaan omalta osaltaan myös lastensuojelun ja perheneuvolan tilannetta. Haluan kuitenkin haastaa hyvinvointilautakuntaa selvittämään, löytyisikö nykyisen sote-budjettimme sisällä liikkumavaraa, jolla voisimme helpottaa lastensuojelun ja perheneuvolan tilannetta. Toivon, että voimme jatkossa pysyä hyvin informoituna asiasta ja tehdä tarvittaessa uusia päätöksiä tilanteen helpottamiseksi, esim. tulevan muutostalousarvion yhteydessä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *