Välitilinpäätös – 1. valtuustovuosi takanapäin

Ensimmäinen vuosi Lempäälän kunnanvaltuutettuna on takanapäin. Lähdin politiikkaan mukaan ehdokasasettelun viime metreillä kolmen yhteydenoton jälkeen. Politiikkaan minua on kysytty mukaan aikaisemminkin, lähinnä eduskuntavaaleihin, mutta olen vastannut aina kieltävästi. Olen visionääri ja toiminnan nainen. Koin, että oma vaikuttamisen paikkani olisi enemmän ruohonjuuritasolla, järjestön johtotehtävissä, jossa toimitaan ihmisen arjen tasolla kevyen byrokratian keinoin.

Vuosi politiikassa on muokannut ajatteluani ja saanut mieleni muuttumaan. Kunnanvaltuutettuna ja kunnanhallituksen jäsenenä koen jo ensimmäisen valtuustovuoteni aikana voineeni vaikuttaa moniin tärkeäksi kokemiini asioihin. Nyt olen lupautunut ehdolle myös eduskuntavaaleihin. Vaikuttaminen valtakunnan tasolla kiinnostaa ja uskon, että minulla olisi siellä myös annettavaa.

Kuntatasolla olen viimeisen vuoden aikana vaikuttanut hyvin monenlaisiin asioihin. Vaikuttamistyötä olen tehnyt osallistumalla aktiivisesti kunnanhallituksen työskentelyyn, käyttämällä puheenvuoroja valtuuston kokouksissa, keskustelemalla kunnan työntekijöiden kanssa sekä mielipide- ja blogikirjoitusten kautta. Ohessa kirjoituksiani ja puheenvuorojani asioista, joita olen erityisesti ajanut.

LAPSIPERHEET

Lapsiperheiden hyvinvointi on itselleni erityisen tärkeä arvo.

Olen nostanut esille lastensuojelun ja perheneuvolan vaikeaa tilannetta. Lastensuojelun asiakasmäärä yhtä sosiaalityöntekijää kohti on Lempäälässä yksi Pirkanmaan korkeimmista. Kansalliset suositusarvot tulisivat olla tavoitteena myös Lempäälässä. Yhteistyö eri tahojen välillä on erityisen tärkeää. Lape-hanke on tässä hyvä työkalu. Perheneuvolan jonoja on lyhennettävä ja resursseja lisättävä.

Yhteistyöstä apua lastensuojeluun

Valtuustossa puhetta lastensuojelun ja perheneuvolan tilanteesta

Olen puhunut puhtaan sisäilman puolesta ja olen ollut vahvasti ajamassa Lempäälään puukoulua (uusi yläkoulu). Olen ollut aktiivisesti yhteydessä kuntiin, joissa on rakennettu puukouluja, olen jakanut tietoa asiasta ja järjestänyt vierailun Ikaalisten puukouluun. Olen ollut vaikuttamassa sekä puuseminaarin että sisäilmaseminaarin järjestämiseen.

Uusi yläkoulu puusta?

Käytännön valinnoilla puhdas puukoulu

Sisäilma kuntoon – vastuuta rakentamiseen

Olen tehnyt yhdessä valtuustokollega Satu Kosolan kanssa valtuustoaloitteen Moision koulun uudesta sisäliikuntatilasta. Nykyinen vanhassa teollisuushallissa ja teollisuusalueella toimiva liikuntatila ei täytä Opetushallituksen suosituksia. Sekä Moision koulun oppilaille että urheiluseuratoiminnalle olisi saatava uudet, ajanmukaiset tilat. Urheiluseuroissa vaikuttavat ja Moision koulussa opiskelevien lasten isät Jaakko Ristamäki ja Jouni Malmberg olivat vahvasti mukana aloitteen valmistelussa.

Moision kouluun uudet sisäliikuntatilat

Otin myös kantaa Kuljuun suunniteltavaan pientenlastentaloon, Kuljun Ruusaan.

Pientenlastentalo Kuljun Ruusa katkolle – Mitä tilalle?

Puheenvuorolla Kuljun Ruusasta 1. valtuuston kokoukseen

IKÄIHMISET

Koen tärkeänä niiden puolustamisen, jotka tarvitsevat tukea ja joiden oma ääni on heikko. Olen ollut tukemassa kansalaisaloitetta, jolla pyritään saamaan Suomeen ikäihmisten puolestapuhuja, vanhusasiainvaltuutettu.

Vanhusasiainvaltuutetusta ikäihmisten puolestapuhuja

Suomeen tarvitaan vanhusasianvaltuutettu

Olen myös pitänyt monin tavoin esillä perhehoitoa ikäihmisten vaihtoehtoisena palvelumuotona.  Ikäihmisten palveluihin olisi saatava lisää monimuotoisuutta. Perhehoito on vasta vähän käytetty, mutta edullinen ja inhimillinen vaihtoehto ikäihmisten pitkäaikaisiin asumispalveluihin, päiväkeskustoimintaan ja omaishoitajien lomituskäytäntöihin.

Perhehoidosta vaihtoehto vanhuspalveluihin

Uudenlaisia ratkaisumalleja vanhusten asumiseen

KESKUSTAN KEHITTÄMINEN SEKÄ YMPÄRISTÖN VIIHTYISYYS JA VETOVOIMA

Olen ollut aktiivinen Lempäälän keskustan kehittämiseen liittyvissä asioissa. Olen painottanut rakennuskannan visuaalisen monimuotoisuuden ja viherrakentamisen tärkeyttä. Lisäksi olen ehdottanut
puukerrostaloalueen rakentamista kirkon läheisyyteen.

Lempäälässä on hienoja elementtejä, joita tulisi hyödyntää paremmin. Erityisesti olen pitänyt esillä Lempäälän Kanavan seutua, mutta myös muita kehitettäviä alueita kuten Museoraittia ja Myllyrantaa.

Uudella asemakaavalla kanavan seutu eloon

Vetovoimaa ja viihtyisyyttä Lempäälään

Strategisella yleiskaavalla Lempäälän potentiaali esiin

Kanavanvartijan talo osaksi historiallista Lempäälää

Jos Vääksyssä osataan, niin miksei meilläkin?

JÄRJESTÖT

Olen pitänyt eri yhteyksissä esillä järjestöjen tärkeää roolia matalan kynnyksen palvelujen tarjoajina. Olen pyrkinyt vaikuttamaan siihen, että järjestöt voisivat olla mm. vahvemmin mukana koulujen iltapäiväkerhotoiminnassa. Olen myös puhunut siitä, että järjestöillä tulisi olla vahva rooli tulevassa toritoiminnassa. Olen pitänyt huolen siitä, että järjestöt on sisällytetty kaikkiin tärkeisiin strategia-asiakirjoihin.

Tulevaan valtuustokauteen lähden hyvillä mielin ja levänneenä hienon kesän jälkeen. Toivon, että kuntalaiset ovat minuun aktiivisesti yhteydessä ja voimme yhdessä vaikuttaa asioihin niin, että Lempäälästä tulisi entistä parempi paikka elää ja asua. Valtuustossa on paljon innokkaita, osaavia vaikuttajia, joiden kanssa on edelleen hyvä jatkaa yhteistyötä. Tulevaan vuoteen uusia haasteita tuovat huhtikuussa pidettävät eduskuntavaalit, joihin lähden innolla mukaan. Uskon, että kaikki niihin liittyvä työ ja verkostoituminen voi olla hyödyksi vaikuttamistyössä myös kuntatasolla.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *