Työvoimaa yrityksille ja työnteko kannattavaksi

Korkea työllisyysaste on edellytys hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuudelle. Kuinka olemme Suomessa ajautuneet niin luonnottomaan tilaan, että työn vastaanottaminen ei ole läheskään aina kannattavaa? Se on ongelma niin työntekijöille – erityisesti nuorille ja …

Kun poliisikaan ei enää ole auktoriteetti

Sisä-Suomen poliisilaitos kutsui kansanedustajaehdokkaat vierailulle poliisilaitokselle. Saimme arvokasta tietoa poliisien tämän päivän haasteista ja toiveista tulevan lainsäädännön suhteen. Poliisi tarvitsee valtakunnallisesti noin 700-800 poliisia lisää, jotta työ voidaan tehdä kunnolla …

Tavoitteena onnelliset ja hyvinvoivat lapset ja nuoret

Lempäälä on kasvava kunta. Alle 17-vuotiaiden lasten ja nuorten osuus kunnan koko väkiluvusta on lähes 30 prosenttia. Lapset ja nuoret voivat Lempäälässä pääsääntöisesti hyvin. Silti meillä on häkellyttävän iso joukko …

Työllistymisen esteet on poistettava

Suomessa ollaan yhä vakavamman työvoimapulan edessä. Silti meillä on useita alan ammattilaisia työttöminä ja tilanteessa, jossa osa-aikaisen työn vastaanottaminen ei ole kannattavaa. Eräs merkittävä työllistymisen este on liian matala työttömyysturvan …

Hyvinvointialueesta on rakennettava lapsiystävällinen

Vuoden 2023 alusta kaikki kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut ovat siirtyneet kuntien vastuulta hyvinvointialueen hoidettavaksi. Näin käy myös perheiden palveluille. Kun vie lapsensa terveystarkastukseen neuvolaan, saa apua perheen haastavaan tilanteeseen perheneuvolasta …

Lempäälään monitoimihalli

Valtuustoaloite: Selvitystyön käynnistäminen kunnan, yritysten ja seuratoimijoiden yhteisen monitoimihallihankkeen toteuttamiseksi Lempäälän kunnassa on ollut jo pitkään tarve kunnollisille sisäliikuntatiloille. Koulujen yhteyteen rakennetut liikuntatilat ovat osoittautuneet paitsi kooltaan myös käyttökapasiteetiltaan monille …

Lempäälän vahvuus ovat erilaiset asuinympäristöt

Hannu Salonpää kirjoitti kolumnissaan Lempäälän-Vesilahden Sanomissa 21.10. Lempäälän keskustan rakentamisesta myönteiseen sävyyn. Hänen kanssaan on helppo olla samaa mieltä. Lempäälään rakentuu parhaillaan yhtenevä, laadukkaista ja moni-ilmeisistä kerrostaloista koostuva kuntakeskus. Umpikorttelit …

Vesimatkailun mahdollisuuksiin panostettava

Myllyranta, Hääkivi ja Lempäälän kanava ovat vesimatkailun mahdollisuudet, joihin tulee panostaa Kokoomuksen Jari Seppälä kirjoittaa Lempäälän-Vesilahden Sanomissa, että Lempäälän potentiaalia järvimatkailussa tulisi hyödyntää nykyistä paremmin. Tätä asiaa kristillisdemokraatit ovat koko kuluneen …

Kunnat ostoksilla – hankintoihin fiksummat kriteerit

Kunta, joka haluaa edistää alueensa elinvoimaa, kilpailuttaa viisaasti. Hankintojen kautta kunnat voivat vaikuttaa alueensa palveluihin, työllisyyteen, yrittäjyyteen ja innovaatioihin. Hankintalain puitteissa kunnat voivat päättää, että ne esimerkiksi suosivat lähiruokaa tai …

Kanavanvartijan taloa ei saa jättää rapistumaan

Puurakentaminen on vihdoin nousemassa aidoksi vaihtoehdoksi kaikessa rakentamisessa. Myös Lempäälä saa oman puurakentamisen ohjelmansa ensi vuoden aikana. Tämä on juuri oikea suunta maassa, jossa puu on merkittävä luonnonvara.  Samaan aikaan …

Puurakentaminen aidoksi vaihtoehdoksi

Asenteet puurakentamista kohtaan ovat vihdoinkin muuttumassa. Suomessa, jossa puu on ylivoimaisesti merkittävin luonnonvara, on puurakentaminen ollut vuosikymmeniä täysin unohduksissa. Suomalaisten arkkitehtien puurakentamisen kohteita löytyy kyllä maailmalta, mutta Suomessa heidän osaamiselleen …

Etätyön hyvinvointivaikutukset on hyödynnettävä

Tutkimusten mukaan etätyö lisää työn tuottavuutta. Silti etätöihin siirtyminen on ollut Suomessa yllättävän nihkeää. Tilanne muuttui kertaheitolla, kun koronan myötä yli miljoona suomalaista siirtyi tekemään töitä omalta kotisohvaltaan. Muutos tapahtui …

Kotimaan matkailukesä tuo toivoa suomalaisille matkailuyrittäjille

Monet yrittäjät ovat joutuneet kohtuuttomien haasteiden keskelle koronakriisin myötä. Yksi eniten kärsinyt yrittäjäjoukko ovat matkailuyrittäjät. Kevään synkät näkymät ovat onneksi muuttuneet toiveikkaan odottaviksi. Ilouutinen kotimaassa operoiville matkailuyrittäjille oli valtioneuvoston antama …

Valtuustoaloite: Lempäälän kunnan julkisiin hankintoihin yhteiset linjaukset

Valtuustoaloite 27.5.2020 Julkiset hankinnat ovat kunnille tärkeä strateginen työkalu, jolla ne vaikuttavat alueensa palveluihin, elinvoimaan, työllisyyteen, yrittäjyyteen ja innovaatioihin. Julkiset hankinnat tarjoavat kunnalle merkittäviä mahdollisuuksia edistää kustannustehokasta talouspolitiikkaa sekä muita erilaisia …

Valtuustossa puhuttua: Hiiroksentie

Kiistelty Hiiroksentien kaava palautettiin esityksestäni valmisteluun 3.10.2019 valtuuston kokouksessa. Asiasta päätettiin äänin 22-20. Esitykseni, joka oli Keskiryhmien (KD ja Keskusta) yhteinen kuului:  “Keskiryhmät esittää, että kaava palautetaan uudelleen valmisteluun sovittaen …

Yritysten yhteiskuntavastuuta tulee lisätä

Yritysten yhteiskuntavastuun hyvinvointipalvelujen alalla pitäisi olla itsestäänselvyys. Näin ei kuitenkaan ole. Uutisoinnit hoiva-alan yritysten räikeistä hoidon laiminlyönneistä, epäeettisistä toimintatavoista veronkiertoineen ja yritystoiminnan läpinäkyvyyden puutteista ovat lisänneet kuntien vastuuta palvelujen hankinnassa …

Puukerrostaloja Lempäälään

Valtuustoaloite: Puukerrostaloja Lempäälään Suomessa rakennusteollisuus vastaa noin kolmasosaa kaikista ihmisten aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä. Betonin sideaineena käytetyn sementin valmistuksesta syntyy arviolta 5-8 % maailman kasvihuonepäästöistä, joka on enemmän kuin lentoliikenteen tuottamat päästöt. …

Kanavanrannasta kesämatkailukohde

Lempäälä sijaitsee saarella, upeiden vesistöjen ääressä. Silti tavalliselle kuntalaiselle ja erityisesti Lempäälään satunnaisesti poikkeaville matkaajille nämä vesistöalueet jäävät vielä liian piiloon, vaikkakin hyvää kehitystä on jo tapahtunut.  Kirkkojärven rannassa sijaitseva …

Meidän tehtävämme on suojella lapsiamme ja nuoriamme

Lainsäädäntömme tehtävä on suojella ihmisten elämää ja taata heille mahdollisimman hyvä ja tasapainoinen arki. Erityisen iso vastuu meillä on lapsistamme ja nuoristamme. Emme voi lainsäädännön kautta vaarantaa lastemme ja nuortemme …

Kodeissa annettava hoiva tuo säästöjä yhteiskunnalle

Alhaisen syntyvyyden Suomessa hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitäminen jää yhä pienemmän joukon harteille. Silti erityisesti näin vaalien alla ollaan valmiita lupaamaan yhdeksän hyvää ja kymmenen kaunista. Sen sijaan, että kasvatamme menoja, tulisi meidän …

Yksinhuoltajat ovat työelämän väliinputoajia

Suomessa vallitsee tietyillä aloilla, kuten hoiva-alalla työvoimapula. Vastaavasti meillä on joukko ihmisiä, jotka eivät työllisty. 1990-luvun alun laman jälkeen ennätysalhainen työllisyysaste on noussut asteittain, mutta yksinhuoltajien työllistymisessä on tapahtunut päinvastainen …

Yksinhuoltajien arkea on helpotettava

Helsingin Sanomien alkuvuodesta julkaistussa niukkuuskyselyssä yksinhuoltajien haastava arki nousi voimakkaasti esiin. Yksihuoltajien kokemukset rahan riittävyydestä, mielialasta ja siitä onko voinut toteuttaa elämässä omat tavoitteensa olivat selvästi muuta väestöä huonommat. Tämä …

Ammatillisen koulutuksen taso pitää turvata

Yksilöllinen opintopolku, opintoja aiempaa enemmän työelämässä, jatkuva haku, tutkintoja aiempaa vähemmän, yksilöllisyys ja joustavuus. Niistä on ammatillisen koulutuksen uudistus tehty. Uudistusta on lähdetty toteuttamaan asteittain tämän vuoden alusta ja jo …

Kuka arvaisi sanoa, ettei keisarilla ole vaatteita?

Väestöliiton tuoreen perhebarometrin mukaan suomalaiset arvostavat enemmän perhettä kuin työelämää. Tämä näyttää tulleen monille poliitikoille yllätyksenä, jotka ovat vakuuttaneet lähes yhdestä suusta perhevapaauudistuksen tärkeyttä. Uudistusta toki tarvitaan, mutta ei sellaista, …

Työn vastaanottamisesta on tehtävä kannattavaa

  Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan viime vuonna jäi jopa 60 000 työpaikkaa syntymättä tai täyttymättä työvoimapulan vuoksi. Ministeriön Ammattibarometrin mukaan Suomessa on tällä hetkellä 48 ammattia, joilla on työvoimapulaa. Kasvu …

Nyt on aika panostaa perheisiin

Syntyvyys on laskenut Suomessa ennätyksellisen alhaalle. Tilastokeskuksen ennakkolaskelmien mukaan Suomessa on tänä vuonna tammi-syyskuussa syntynyt vain 36 176 lasta, joka on 2000 lasta vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Suomi …

Syyskuun valtuustossa puhuttua

Syyskuun kunnanvaltuuston asialista oli lyhyt ja se saatiin käsiteltyä tunnissa. Itseäni kokousasioissa mietitytti erityisesti valtuustolle tiedoksi tuotu Kuljun alueen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kokonaissuunnittelu. Valtuustolle esitettiin suunnitelma, jossa Kuljun koulun yhteyteen …

Perhehoidosta apua omaishoidon vapaisiin

Perhehoitoa on jo pitkään priorisoitu sijoitettujen lasten hoitomuotona laitoshoidon sijaan. Myös kehitysvammaisten pitkäaikaisissa asumispalveluissa ja heidän omaishoitajiensa vapaiden järjestelyissä perhehoito on käytetty palvelumuoto. Ikäihmisten kohdalla perhehoidosta puhutaan vielä uutena innovaationa. …

Kriisiraskaustilanteessa tarvitaan tukea

Aborttikeskustelu käy jälleen kuumana ulkoministeri Timo Soinin aborttia vastustavien kannanottojen vuoksi. Julkisessa keskustelussa on lähinnä puitu sitä, voiko ministerin tehtävää hoitava tuoda esiin henkilökohtaisen kantansa ja vakaumuksensa, jos se ei …

Välitilinpäätös – 1. valtuustovuosi takanapäin

Ensimmäinen vuosi Lempäälän kunnanvaltuutettuna on takanapäin. Lähdin politiikkaan mukaan ehdokasasettelun viime metreillä kolmen yhteydenoton jälkeen. Politiikkaan minua on kysytty mukaan aikaisemminkin, lähinnä eduskuntavaaleihin, mutta olen vastannut aina kieltävästi. Olen visionääri …

Vanhusasiainvaltuutetusta ikäihmisten puolestapuhuja Suomeen

Huhtikuussa liikkeelle laitettu kansalaisaloite tarttuu tärkeään asiaan: Suomeen olisi saatava ikäihmisille oma puolestapuhujansa, vanhusasiainvaltuutettu. Samoin kuin Suomessa jo olevan lapsiasiainvaltuutetun, myös vanhusasiainvaltuutetun tehtävänä olisi valvoa, ottaa kantaa ja raportoida kohderyhmäänsä …

Taloudellinen näkökulma varhaiskasvatukseen

Uusi varhaiskasvatuslaki hyväksyttiin eduskunnassa viime viikolla. Sen tavoitteena on mm. nostaa päiväkodin henkilökunnan koulutustasoa. Yhdessä kolmen aikuisen luotsaamassa lapsiryhmässä lapsia kasvattaa jatkossa siis yksi lastentarhanopettaja, yksi sosionomi ja yksi lastenhoitaja. …

Uudella asemakaavalla kanavan seutu eloon

Puheenvuoro valtuuston kokouksessa 13.6.2018: Kanavan koulun asemakaava Kanavan seutu on yksi Lempäälän arvokkaimpia alueita. Se on Lempäälässä perinteisesti koulualuetta ja sellaisena se edellisen valtuuston päätöksen myötä säilyy. Olen iloinen, että päätimme maaliskuun …

Vetovoimaa ja viihtyisyyttä Lempäälään

Piikki piikitteli viikko sitten Lempäälän-Vesilahden sanomissa Lempäälän vetovoimaisuudesta tai sen puuttesta. Hänen kysymyksensä kuului: Mistä Lempäälä tunnetaan? Vastaus oli Ideaparkista – eikä juuri muusta. Asuinpaikkakuntana Lempäälällä on vetovoimaa. Monien vuosien …

Perhehoidosta vaihtoehto vanhuspalveluihin

Vanhusten kotihoidon tilannetta ruodittiin kovin sanoin A-talkissa torstaina 26.4. Kritiikki kohdistui Espoon kaupungin tarjoamiin palveluihin, mutta ikäihmisten kotihoidon kriittinen tilanne on laajemminkin tiedossa: hoitajat vaihtuvat tiheään, kiire on kova, eikä …

Vanhusasiainvaltuutetusta ikäihmisten puolestapuhuja

Suomen väestö ikääntyy kovaa vauhtia. Ihmisten eliniän ennuste on yhä korkeampi ja ikäihmiset ovat toimintakykyisiä entistä pidempään. Toisaalta muistisairaiden vanhusten määrä vastaavasti kasvaa. Tulevaisuuden suuria haasteita on löytää tasapaino alhaisen syntyvyyden ja …

Käytännön valinnoilla puhdas puukoulu

Puurakentaminen elää vahvaa nousukauttaan. Suomessa on kautta aikojen rakennettu puusta: raatihuoneita, kirkkoja, kouluja, hotelleja ja rautatieasemia. Puuta sai läheltä, se oli edullista ja siitä oli helppo rakentaa. 60-luvulla alkaneen kaupungistumisen …

Valtuustoaloite: Moision kouluun uudet sisäliikuntatilat

VALTUUSTOALOITE: MOISION KOULUUN UUDET SISÄLIIKUNTATILAT Moision koulu on oppilasmäärältään Lempäälän suurin. Koulun oppilaaksiottoalueelle on kaavoitettu ja rakennettu uutta asutusta siinä määrin, että viimeisen 7 vuoden aikana koulun oppilasmäärä on puolitoistakertaistunut. …

Aloittava pienyrittäjä hyötyy kannustavasta perusturvasta

Monet pienyrittäjät elävät Suomesssa köyhyysrajalla. Yrittäjyyteen kannustetaan, mutta siitä ei tehdä kannattavaa. Erityisesti aloittavat pienyrittäjät kohtaavat yllättäviä kannustinloukkuja. Alkuvaiheessa, ennen kuin yritys on alkanut tuottaa liikevaihtoa, voivat yrittäjät jäädä täysin …

Strategisella yleiskaavalla Lempäälän potentiaali esiin

Strategisen yleiskaavan valmistelu Lempäälässä on alkanut. Sillä luodaan pitkän linjan tavoitteet ja prioriteetit maankäytön suunnitteluun ja rakentamiseen. Valtuusto kokoontui eilen omaan työpajaansa pohtimaan näitä strategisia linjauksia. Työpajassa alustajana toimi pitkän …

Kotikasvatus on myös varhaiskasvatusta

Hallituksen perhevapaauudistus kaatui sen kalleuteen. Hyvä näin. Nyt saadaan lisäaikaa tärkeään keskusteluun. Itseäni on häirinnyt uudistusta ajavien puolueiden kova kiire saada jopa taaperoikäiset lapset varhaiskasvatuksen piiriin. Tässä on mielestäni taustalla …

Uusi yläkoulu puusta?

Lempäälän uuden yläkoulun suunnittelu on täydessä vauhdissa. Yläkoulu sijoitetaan entisen lukion tontille luonnonkauniille paikalle kanavan rantaan. Lempäälässäkään ei olla vältytty julkisten rakennusten sisäilmaongelmilta. Tuorein tapaus on Nurmen koulu, josta oppilaat …

Valtuustossa puhetta lastensuojelun ja perheneuvolan tilanteesta

Syksyn viimeinen kunnanvaltuuston kokous on takanapäin. Nostin siellä keskusteluun lastensuojelun ja perheneuvolan vaikean tilanteen ja haastoin meitä etsimään siihen ratkaisuja. Tässä puheeni: “Me olemme päättäjinä tällä hetkellä aikamoisessa pattitilanteessa. Sote-uudistuksen …

Ihmisjoulukalenteri

Kansanedustaja Peter Östmanin (KD) ihmisjoulukalenteri, jossa hän kehuu 24 kansanedustajakollegaansa, on niin hyvä idea, että päätin kopioida sen. Ympärilläni on paljon hienoja ihmisiä, joiden kanssa saan tehdä työtä, harrastaa, kokea …

Yhteistyöstä apua lastensuojeluun

Lempäälässä lastensuojelun tilanne on huolestuttava. Yhden sosiaalityöntekijän vastuulla on tällä hetkellä 60 lasta. Ensi vuoden talousarvioon kirjatun yhden sosiaalityöntekijän lisäyksen jälkeen asiakkuuksia on 50, suositellun 30 sijaan. Paitsi henkilöstöresurssit, myös …

Uudenlaisia ratkaisumalleja vanhusten asumiseen

Sijoitettujen lasten perhehoidon järjestäminen kylämuotoisena on meille Sos-lapsikylätoiminnan kautta tuttu tuen muoto. Myös ikäihmisten perhehoitoa on viime vuosina pyritty lisäämään, mutta Kaarinassa toteutetun mallin mukaan kylämuotoisena perhehoitona sitä ei olla …

Kanavanvartijan talo osaksi historiallista Lempäälää

Hienoa, että LVS on nostanut tärkeän asian esille. Kanavan seutu on kulttuurihistoriallisesti keskeinen paikka Lempäälässä, jonka kehittämistä ei saa missään tapauksessa unohtaa. Mielestäni Lempäälän kunnan pitäisi hankkia paikka itselleen ja …

Pientenlastentalo Kuljun Ruusa katkolle – Mitä tilalle?

Seuraavassa kunnanvaltuuston kokouksessa ensi keskiviikkona 27.9. asialistalla on mm. Kuljun Ruusan pienlastentalon tulevaisuus. Kunnanhallitus päätti esittää, että Kuljun Ruusa -hanketta ei jatketa vaan tontille haetaan yksityinen toimija. Itse äänestin hallituksessa …

Jos Vääksyssä osataan, niin miksei meilläkin?

Lempäälä sijaitsee ainutlaatuisella paikalla vesistöjen keskellä. Erityisesti paraatipaikalla sijaitsevat Myllyranta ja kanavan seutu ansaitsevat arvoisensa huomion. Myllyrantaan on parin viime vuoden aikana panostettu, mutta kanavan seutu vielä uinuu. Miksei kanavan …